tiet-kiemk

Khẩu hiệu “Việt Nam quyết thắng đại dịch” đặt trước một trung tâm thương mại ở Quận 1, TPHCM. Ảnh: PLO.

Both comments and trackbacks are currently closed.