tao-dung-suc-chong-chiu-trong-thoi-ky-bien-dong-bang-cong-nghe-2

Tổng Giám đốc điều hành, Oracle Việt Nam Phạm Hồng Phong: Đứng trước bước chuyển mình tất yếu của toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ rằng, việc sở hữu một sức chống chịu tốt hơn là cách duy nhất để doanh nghiệp tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường mới.

Both comments and trackbacks are currently closed.