Sách “Banker có gì vui?”

129.000

Độ dày sách: 196 trang

Ruột: 100% in màu (không đủ 100% trả lại tiền)

Kích thước sách: 10x12cm (bằng sổ tay bỏ túi; để vào cốp xe, hộc bàn đều được)

Khối lượng tịnh: 314,159265g = 1/2 viên gạch

Chỉ định đọc: Đã làm Bank, đang làm Bank, sẽ làm Bank, hoặc chả cần làm Bank cũng đọc được.

Chống chỉ định: Sản phẩm không dành cho người đang có triệu chứng đau đầu với sếp và khách hàng, cần cẩn trọng sử dụng trong tình trạng chưa đạt KPI. Đọc xong dễ BẬT KHÓC.

Bản quyền thuộc về: Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP)

Đơn vị xuất bản: NXB Hồng Đức

Đơn vị phối hợp phát hành: Công ty cổ phần sách BizBooks