Học VBA tự động hóa Excel

1.200.000VND

Khoá học bao gồm: 142 bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu và bài tập).

Không bán riêng khóa VBA nâng cao.

Học viên bắt buộc phải hoàn thành khóa VBA cơ bản vì nội dung hai khóa học phụ thuộc lẫn nhau.