Làm chủ Excel từ A tới Z

168.000VND

Khoá học trực tuyến bao gồm bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu và bài tập).

Khóa học cơ bản: được thiết kế dành cho người chưa từng tiếp xúc với Excel vẫn có thể theo học và dễ dàng làm chủ Excel.

Khóa học nâng cao: được thiết kế dành cho học viên đã có thời gian làm việc với Excel từ 6 tháng trở lên. Học viên muốn làm chủ Excel ở cấp độ cao hơn, muốn ứng dụng Excel để làm các loại báo cáo một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

còn 79 hàng (có thể đặt hàng trước)