photo-1-16092110256421919215407

Tăng trưởng tín dụng hồi phục tác động tích cực đến hoạt động của các ngân hàng. Ảnh: Bảo Linh.

Both comments and trackbacks are currently closed.