nqh_3054

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. – Ảnh: VGP

Both comments and trackbacks are currently closed.