le ky ket 2

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cùng ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam ký kết Hiệp định

Both comments and trackbacks are currently closed.