kien toan 4

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Thư ký Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam và ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, Chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Both comments and trackbacks are currently closed.