chu-tich-cmc-nguyen-trung-chinh-gioi-thieu-voi-bt-bo-tttt-nguyen-manh-hung-ve-chung-chi-vb100-cho-phan-mem-cmdd-ma-cmc-dat-duoc-thang-12.2020

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về Chứng chỉ VB100 cho phần mềm CMDD tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020

Both comments and trackbacks are currently closed.