chao-co

Nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Both comments and trackbacks are currently closed.