bidv 1

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh (thứ ba, từ trái sang) và các đại biểu từ BIDV – đơn vị đồng chủ trì Hội nghị thường niên CAIBA lần thứ 10

Both comments and trackbacks are currently closed.