bao so 10 (2)

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 10. (Ảnh: NCHMF)

Both comments and trackbacks are currently closed.