ae9i0361

TS.Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: Tạ Dũng

Both comments and trackbacks are currently closed.