7e49d2ae-6c32-4080-8dc3-4a5b98c7b814

Một năm thành công với nhà T đỏ!

Lợi nhuận năm 2020 của Techcombank tăng 23,1% so với năm 2019. Tại thời điểm 31/12/2020, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,5%, giảm mạnh so với mức 1,3% hồi đầu năm. Theo đó, Techcombank đang là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong hệ thống NHTM.

Cụ thể, kết thúc năm 2020, doanh thu (TOI) của ngân hàng đạt 27,0 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với doanh thu năm 2019 và vượt mức tăng 18,0% của chi phí hoạt động. Thu nhập lãi thuần (NII) năm 2020 đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 4.200 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8% so với năm 2019. Trong đó, thu nhập từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tiếp tục đóng góp nhiều nhất vào NFI, đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái, với khối lượng phát hành trái phiếu là 66.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2020, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,5%, thấp hơn mức 0,6% tại 30/09/2020 và 1,3% tại 31/12/2019. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank thậm chí còn thấp hơn so với Vietcombank (0,62%), trở thành ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống NHTM.

Both comments and trackbacks are currently closed.