67284giao-su-do-long-van-va-vo-tro-lai-tham-ngoi-nha-xua-cua-gia-dinh-tai-don-dien-chi-ne-noi-dat-nha-may-in-tien-nhung-nam-dau-khang-chien

GS Đỗ Long Vân và vợ trở lại thăm ngôi nhà xưa của gia đình tại Đồn điền Chi Nê – nơi đặt nhà máy In tiền những năm đầu kháng chiến

Both comments and trackbacks are currently closed.