4623_4-3011_IMG_6858

Năm 2020, Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan) phấn đấu giảm 405 lượng mẫu PTPL. Trong ảnh: Hoạt động nghệp vụ tại Trung tâm Kiểm định. Ảnh: Q.Hùng

Both comments and trackbacks are currently closed.