21012021_ba-vu-thi-loan

Bà Vũ Thị Loan – Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Both comments and trackbacks are currently closed.