1-7133

Các công ty bảo hiểm hướng tới giảm dần tương tác trực tiếp với khách hàng và chuyển trọng tâm sang trải nghiệm trực tuyến, nhưng duy trì mức độ “cá nhân hóa”. Ảnh: Lê Toàn

Both comments and trackbacks are currently closed.