02_rpje

Sau khi triển khai Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, tổng số tiền cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn giảm lãi cho vay khoảng trên 300.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Both comments and trackbacks are currently closed.